Menu

Gaze of Justice

Scripts
Top Rated Decks containing Gaze of Justice
RatingDeckFormat
291BelcherPauper M19
289W TokensPauper
287W TokensPauper DOM
176W TokensPauper M19
164W TokensVintage DDU
154W TokensPauper M19
138W TokensPauper
70W TokensVintage M19
51W TokensLegacy M19
20BelcherPauper
Archetypes containing Gaze of Justice
ArchetypeTotal ## Per Deck% of Decks
W Tokens in Pauper91.13100
Belcher in Legacy22.020
W Tokens in Pauper EMA21.050
W Tokens in Pauper V1611.0100
20

Printings